Servis a opravy autoklimatizace

Mezi nejčastější závady klimatizací v automobilech patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace. Snaha výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá.

Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé klimatizace.

Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 30% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice. Kdy provádět servis autoklimatizace? Ideálně jednou ročně.

Další významnou kategorií poruch jsou závady kompresorů. Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje. I zde se setkáváme velmi často s tím, že například po výměně poškozeného chladiče nebylo provedeno doplnění oleje a následně došlo k vážnému poškození kompresoru.

porucha kompresoru autoklimatizace

Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu. V tomto případě nemá smysl přemýšlet o novém naplnění, jak je Vám doporučováno od naprosté většiny "odborníků z pneuservisů apod.", jejichž jedinou znalostí v tomto oboru je právě naplnění okruhu klimatizace chladivem.

Jestliže klimatizaci necháte pouze znovu naplnit chladícím médiem, neodstraní to její závadu, ale pouze důsledek. A proto můžete velmi brzy očekávat snížený účinek klimatizace nebo její úplné selhání, opět z důvodu úniku chladícího média.

V takovýchto případech je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace, tento únik zastavit a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být naplněn chladícím médiem.

V žádném případě si nenechte do systému autoklimatizace aplikovat tzv. utěsňovací látky !!!! 

Uděláte-li to hrozí vám poškození celého systému klimatizace jako celku a jeho nestandartní chování. Oprava kontaminované autoklimatizace cizí chemickou látkou, kterou výrobce neschválil je nelehkou "operací". Opětovné uvedení klimatizace do bezproblémového provozu je pak velmi finančně náročná. Jako specialisté na opravy autoklimatizací máme pěknou řádku opravených klimatizací znečištěných cizí chemickou látkou. Každá taková oprava je individuální. Zabraňte aplikaci utěsňovací látky do klimatizace. Ideálně návštěnou opravdových odborníků případně pravidelně prováděným kvalitním servisem. 

Nejčastěji žádané služby:

Zjištění závad chladícího okruhu klimatizace

Pokud bude v rámci jedné zakázky provedena i oprava klimatizace, bude Vám poskytnuta sleva na zjištění závady chladícího okruhu klimatizace

- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- základní prověření funkce
- aplikace detekčních látek
- zjištění místa úniku z okruhu klimatizace

časová náročnost: během jednoho dne

Doplnění chladiva do okruhu klimatizace - servis

- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- základní prověření funkce
- doplnění chladiva

časová náročnost: cca 30 minut

Standardní plnění okruhu klimatizace

- kontrola tlaku chladiva v okruhu
- kontrola funkce kompresoru a ovladačů
- odsátí případného zbytku chladiva
- vyvakuování celého okruhu
- kontrola těsnosti
- doplnění oleje do okruhu
- aplikace UV barviva do okruhu
- plnění novým chladivem
- kontrola správné funkce a teploty

časová náročnost: cca 45 minut

Dezinfekce klimatizace

- dezinfekce vzduchotechniky
- výměna kabinového (pylového) filtru (cena nezahrnuje cenu filtru)

časová náročnost: cca 30 minut

Další poskytované služby v oboru autoklimatizací:

- plnění okruhu klimatizace chladivem R134a
- detekce úniků chladiva z okruhu klimatizace
- odstranění úniků z okruhu klimatizace, kontrola těsnosti okruhu
- výměny veškerých dílů klimatizačního okruhu (výparníky, kondenzátory, kompresory, hadice, těsnění....)
- aplikaci UV reflexní látky do okruhu (umožňuje rychlou detekci místa úniku chladiva)
- zjišťování a opravy závad elektroinstalace v okruhu klimatizace a celého systému ventilace
- tlakové zkoušky jednotlivých částí okruku klimatizace
- speciální svařování a pájení hliníkových částí
- diagnostika a opravy automatických klimatizací (ovládání climatronic atd.)

On-Line rezervace-servis

on line rezervace autoklimatizace

Rychlý kontakt

CP servis, s.r.o.

Plzeňská 221/130

Praha-5

   257 222 221

Po-Čt:   8:00-17:00

Pá:        8:00-16:00

Podrobný kontakt.

Autoklimatizace.cz

Autoklimatizace.cz - specialisté na kompletní opravy a servis autoklimatizací v osobních i dodávkových automobilech, nákladních stavebních i speciálních strojů. Opravy a repase kompresorů autoklimatizace.

 

Kontakt

CP servis.cz
Plzeňská 221/130
Praha 5 Motol
   257 222 221
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.